Yritys

Myfixin henkilöstö

Myfix on perus­tettu jou­lukuun lopulla 2006. Toi­mi­tilat ovat Kirk­ko­nummen Lapin­ky­lässä. Tällä het­kellä yri­tyksen hen­ki­lö­kuntaan kuu­luvat seu­raavat eri osa-alueiden asiantuntijat:

epi

Eivor Ala-Nisula

eivor@​myfix.​fi
040 778 0227

Kir­jan­pitäjä

make-foto_1

Marko Ala-Nisula

make@​myfix.​fi

0440 604 099
kia

Kia Ala-Nisula

kia@​myfix.​fi

Mer­ko­no­mio­pis­kelija

myfix-tilitoimisto-kirjanpito

Jaana

jaana@​myfix.​fi

Kir­jan­pitäjä

Antti Pätsi

antti.​patsi@​webialisti.​fi

045 652 3810

ATK Guru

Ota yhteyttä sopivaan asiantuntijaan

Soita 000 000 0000